Kazimierz Edward Modzelewski

Imię i nazwisko: Kazimierz Edward Modzelewski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Kazimierz Edward Modzelewski - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Mandatowo-Regulaminowa * Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mandatowo-Regulaminowa * Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)