Kazimierz Janik

Imię i nazwisko: Kazimierz Janik
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury

Okreg wyborczy: 50 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)