Krystyna Zielinska-Zarzycka

Imię i nazwisko: Krystyna Zielinska-Zarzycka
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug * od 1987-12-05 Komisja Rynku Wewnetrznego i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Skarg i Wnioskow

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Tytul/stopien naukowy: mgr dziennikarstwa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug * od 1987-12-05 Komisja Rynku Wewnetrznego i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr dziennikarstwa (Tytul/stopien naukowy)