Krzysztof Korzenski

Imię i nazwisko: Krzysztof Korzenski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Gornictwa i Energetyki

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. geodezji gorniczej

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Gornictwa i Energetyki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. geodezji gorniczej (Tytul/stopien naukowy)