Krzysztof Stempien

Imię i nazwisko: Krzysztof Stempien
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 63 Stargard Szczecinski

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Stargard Szczecinski (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)