Lidia Kozicka

Imię i nazwisko: Lidia Kozicka
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Skarg i Wnioskow

Okreg wyborczy: 67 Torun

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)