Marian Krol

Imię i nazwisko: Marian Krol
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Marian Krol - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zmieniajacych przepisy dotyczace rad narodowych i samorzadu terytorialnego

Okreg wyborczy: 54 Poznan Stare Miasto

Tytul/stopien naukowy: dr nauk rolniczych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zmieniajacych przepisy dotyczace rad narodowych i samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Poznan Stare Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk rolniczych (Tytul/stopien naukowy)