Marian Sokolowski

Imię i nazwisko: Marian Sokolowski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Marian Sokolowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Mandatowo-Regulaminowa * Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Gornictwa i Energetyki

Okreg wyborczy: 22 Bytom

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mandatowo-Regulaminowa * Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Gornictwa i Energetyki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Bytom (Okreg wyborczy)