Marian Szatybelko

Imię i nazwisko: Marian Szatybelko
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Marian Szatybelko - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zmieniajacych przepisy dotyczace rad narodowych i samorzadu terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Okreg wyborczy: 17 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: dr nauk przyrodniczych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PZKS
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zmieniajacych przepisy dotyczace rad narodowych i samorzadu terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk przyrodniczych (Tytul/stopien naukowy)