Mikolaj Kozakiewicz

Imię i nazwisko: Mikolaj Kozakiewicz
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Mikolaj Kozakiewicz - X kadencja 1989 - 1991
- Mikolaj Kozakiewicz - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy

Komisje Sejmowe: Komisja Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Tytul/stopien naukowy: prof. zwycz. nauk socjologicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. zwycz. nauk socjologicznych (Tytul/stopien naukowy)