Robert Satanowski

Imię i nazwisko: Robert Satanowski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Tytul/stopien naukowy: mgr sztuki

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr sztuki (Tytul/stopien naukowy)