Ryszard Jan Szurkowski

Imię i nazwisko: Ryszard Jan Szurkowski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Tytul/stopien naukowy: mgr wychowania fizycznego

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr wychowania fizycznego (Tytul/stopien naukowy)