Ryszard Wojna

Imię i nazwisko: Ryszard Wojna
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Ryszard Wojna - VII kadencja 1976 - 1980
- Ryszard Wojna - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa Srodmiescie

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 1 Warszawa Srodmiescie (Okreg wyborczy)