Stanislaw Kamieniarz

Imię i nazwisko: Stanislaw Kamieniarz
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Stanislaw Kamieniarz - VII kadencja 1976 - 1980
- StanisLaw Kamieniarz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Gornictwa i Energetyki

Komisje Sejmowe: Komisja Skarg i Wnioskow

Okreg wyborczy: 44 Nowy Sacz

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Gornictwa i Energetyki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 44 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)