Stanislaw Matuszewski

Imię i nazwisko: Stanislaw Matuszewski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Data wygasniecia mandatu: 1987-01-07 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Okreg wyborczy: 18 Gorzow

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z 1987-01-07 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gorzow (Okreg wyborczy)