Stanislaw Opalko

Imię i nazwisko: Stanislaw Opalko
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Stanislaw Opalko - I kadencja 1952 - 1956
- Stanislaw Opalko - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Opalko - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Opalko - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej

Okreg wyborczy: 66 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. energetyki cieplnej

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. energetyki cieplnej (Tytul/stopien naukowy)