Tadeusz Witold Mlynczak

Imię i nazwisko: Tadeusz Witold Mlynczak
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Tadeusz Witold Mlynczak - IV kadencja 1965 - 1969
- Tadeusz Witold Mlynczak - V kadencja 1969 - 1972
- Tadeusz Witold Mlynczak - VI kadencja 1972 - 1976
- Tadeusz Witold Mlynczak - VII kadencja 1976 - 1980
- Tadeusz Witold Mlynczak - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1985-11-06

Okreg wyborczy: Lista Krajowa

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechaniki

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Lista Krajowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. mechaniki (Tytul/stopien naukowy)