Zdzislaw Stanislaw Baranski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Stanislaw Baranski
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Zdzislaw Stanislaw Baranski - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 15 Elblag

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 15 Elblag (Okreg wyborczy)