Zygmunt Kubicki

Imię i nazwisko: Zygmunt Kubicki
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Przemyslu

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. metalurgii

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. metalurgii (Tytul/stopien naukowy)