Funkcja w Sejmie

- Czlonek Rady Seniorow
- Marszalek Sejmu
- Marszalek Sejmu od 19.10.2001 do 20.04.2004
- Marszalek Sejmu od 21.04.2004 do 5.01.2005
- Marszalek Sejmu od 26-10-2005 do 27-04-2007
- Marszalek Sejmu od 27-04-2007
- Marszalek Sejmu od 5.01.2005
- Sekretarz Sejmu
- Wicemarszalek Sejmu
- Wicemarszalek Sejmu od 09-05-2006
- Wicemarszalek Sejmu od 16-11-2006
- Wicemarszalek Sejmu od 19.10.2001
- Wicemarszalek Sejmu od 2.07.2004
- Wicemarszalek Sejmu od 26-10-2005
- Wicemarszalek Sejmu od 26-10-2005 do 09-05-2006