Tytul/stopien naukowy

- admiral
- adwokat
- doc.
- doc. dr
- doc. dr ekonomii
- doc. dr hab. ekonomii rolnictwa
- doc. dr hab. medycyny
- doc. dr hab. nauk ekonomicznych
- doc. dr hab. nauk filologicznych
- doc. dr hab. nauk humanistycznych
- doc. dr hab. nauk prawnych
- doc. dr hab. nauk rolniczych
- doc. dr hab. prawa pracy
- doc. dr inz.
- doc. dr medycyny
- doc. dr nauk ekonomicznych
- doc. dr nauk humanistycznych
- doc. dr nauk prawnych
- doc. dr nauk przyrodniczych
- doc. dr nauk technicznych
- doc. dr praw
- doc. dr prawa
- doc. inz.
- doktor
- doktor habilitowany
- dr
- dr, adiunkt
- dr biologii
- dr chemii
- dr chemii i filozofii
- dr doc.
- dr ekonomii
- dr fil.
- dr filologii
- dr filozofii
- dr filozofii i chemii
- dr filozofii i nauk fizyczno-matematycznych
- dr hab.
- dr hab. inz.
- dr hab. inz. chemik
- dr hab. nauk ekon., dr nauk mat.-fiz.
- dr hab. nauk ekonomicznych
- dr hab. nauk geograficznych
- dr hab. nauk humanistycznych
- dr hab. nauk medycznych
- dr hab. nauk politycznych
- dr hab. nauk prawnych
- dr hab. nauk rolniczych, dr nauk ekon.
- dr hab. nauk rolniczych i lesnych
- dr hab. w zakresie miedzynarodowych stosunkow ekonomicznych
- dr habilitowany
- dr habilitowany nauk technicznych
- dr historii
- dr inz.
- dr inz. chemik
- dr inz. mechanik
- dr inz. mechaniki
- dr inz. nauk rolniczych
- dr inz. specj. ii st.
- dr medycyny
- dr medycyny weteranarz
- dr medycyny, weterynarz
- dr nauk
- dr nauk chemicznych
- dr nauk chemicznych, inz.
- dr nauk ekonomiczno-rolniczych
- dr nauk ekonomicznych
- dr nauk ekonomicznych rolnictwa
- dr nauk filozoficznych
- dr nauk geofizycznych
- dr nauk historycznych
- dr nauk humanistycznych
- dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany bibiotek.
- dr nauk humanistyczxnych
- dr nauk lesnych
- dr nauk matematyczno-fizycznych
- dr nauk matematycznych
- dr nauk medycznych
- dr nauk medycznych, specjalista dermatolog
- dr nauk pedagogicznych
- dr nauk politycznych
- dr nauk prawniczych
- dr nauk prawnych
- dr nauk prawnych, adwokat
- dr nauk prawnych, gen. brygady
- dr nauk przyrodniczych
- dr nauk rolniczych
- dr nauk rolnych
- dr nauk spolecznych
- dr nauk technicznych
- dr nauk wojskowych
- dr pedagogiki
- dr politologii
- dr praw
- dr praw i ekonomii
- dr prawa
- dr socjologii
- dr weterynarii
- dyplomowany dziennikarz
- dyplomowany ekonomista
- dzialacz spoleczny
- dziennikarz
- elektromechanik okretowy
- gen. dywizji
- general
- general armii
- general broni
- general brygady
- general dywizji
- gornik
- i sekretarz komitetu warszawskiego pzpr
- inz.
- inz. agronom
- inz. architekt
- inz. architekt, general broni
- inz. budownictwa
- inz. budownictwa ladowego
- inz. budownictwa miejskiego i przemyslowego
- inz. budownictwa okretowego
- inz. budownictwa wodnego
- inz. budowy okretow
- inz. ceramik chemik
- inz. chem.
- inz. chemii
- inz. chemii, mgr nauk technicznych
- inz. chemik
- inz. dr nauk rolniczych
- inz. ekonomista
- inz. elektryk
- inz. energetyk
- inz. geodeta
- inz. gornictwa
- inz. gornik
- inz. hutnik
- inz. hydrotechnik
- inz. informatyk
- inz. komunikacji
- inz. lesnik
- inz. lesnik, mgr nauk agrotechnicznych
- inz. lotnictwa
- inz. lotnik
- inz. mechanik
- inz. mechnik
- inz. melioracji wodnych
- inz. metalurg
- inz., mgr filozofii
- inz. ogrodnik
- inz. roln.
- inz. rolnictwa
- inz. rolnik
- inz. rolnik, dr nauk rolniczych
- inz. rolnik, mgr pedagogiki
- inz. technolog drewna
- inz. urzadzen sanitarnych
- inz. wlokiennik
- inz. zootechnik
- inzynier - rolnik
- kand. nauk ekonomicznych
- kontradmiral
- lakarz medycyny
- lekarz
- lekarz - specjalista ochrony zdrowia wojsk.
- lekarz chirurg
- lekarz internista
- lekarz medycyny
- lekarz medycyny (specjalista onkolog)
- lekarz specj. radiologii dzieciecej
- lekarz stomatolog
- lekarz weterynarii
- mgr
- mgr administracji
- mgr agrotechnik
- mgr agrotechniki
- mgr bibliotekoznawstwa i inf. naukowej
- mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
- mgr biologii
- mgr chemii
- mgr dziannikarstwa
- mgr dziennikarstwa
- mgr dziennikarz
- mgr ekonomii
- mgr ekonomii i prawa
- mgr ekonomii, mgr prawa
- mgr ekonomii politycznej
- mgr ekonomii rolnictwa
- mgr ekonomiki rolnictwa
- mgr farmacji
- mgr farmakologii
- mgr fil.
- mgr filizofii
- mgr filologii
- mgr filologii angielskiej
- mgr filologii klasycznej
- mgr filologii polskiej
- mgr filologii romanskiej
- mgr filologii rosyjskiej
- mgr filozof
- mgr filozofii
- mgr filozofii i ekonomii
- mgr fizyki
- mgr geografii
- mgr historii
- mgr historii i teorii muzyki
- mgr historii sztuki
- mgr inz.
- mgr inz. architekt
- mgr inz. budownictwa
- mgr inz. budownictwa ladowego
- mgr inz. budownictwa wodnego
- mgr inz. chemii
- mgr inz. chemik
- mgr inz. ekonom. rolnictwa
- mgr inz. ekonomii rolnictwa
- mgr inz. ekonomiki
- mgr inz. ekonomiki rolnej
- mgr inz. ekonomiki rolnictwa
- mgr inz. ekonomista
- mgr inz. ekonomista rolnik
- mgr inz. elektronik
- mgr inz. elektryk
- mgr inz. energetyki cieplnej
- mgr inz. geodeta
- mgr inz. geodeta gorniczy
- mgr inz. geodezji gorniczej
- mgr inz. geodezji urzadzen rolnych
- mgr inz. gornictwa
- mgr inz. gornictwa, mgr nauk ekonomicznych
- mgr inz. gornik
- mgr inz. hutnictwa
- mgr inz. instalacji sanitarnych
- mgr inz. lesnictwa
- mgr inz. lesnik
- mgr inz. mechanik
- mgr inz. mechanik, ekonomista dyplomowany
- mgr inz. mechanik gorniczy
- mgr inz. mechaniki
- mgr inz. mechanizacji rolnictwa
- mgr inz. melioracji wodnych
- mgr inz. metalurg
- mgr inz. metalurgii
- mgr inz. nauk technicznych
- mgr inz. odlewnik
- mgr inz. ogrodnictwa
- mgr inz. ogrodnik
- mgr inz. organizacji i zarzadz. przem.
- mgr inz. organizator produkcji
- mgr inz. roln.
- mgr inz. rolnictwa
- mgr inz. rolnik
- mgr inz. rolnik ekonomista
- mgr inz. rolnik, mgr wychowania fizycznego
- mgr inz. rybactwa srodladowego
- mgr inz. techn. drewna
- mgr inz. technologii chemicznej
- mgr inz. technologii drewna
- mgr inz. technologii zywnosci
- mgr inz. transportu kolejowego
- mgr inz. urz. cieplnych i zdrowotnych
- mgr inz. urzadzen cieplnych i zdrowotnych
- mgr inz. wlokiennik
- mgr inz. wodn.-mel.
- mgr inz. zootechnik
- mgr inz. zootechniki
- mgr inzynier
- mgr matematyki
- mgr mikrobiologii
- mgr nauk agrotechnicznych
- mgr nauk ekonomicznych
- mgr nauk ekonomicznych, mgr praw
- mgr nauk humanistycznych
- mgr nauk politycznych
- mgr nauk spolecznych
- mgr nauk technicznych
- mgr pedagog
- mgr pedagogiki
- mgr pedagogiki, inz. rolnik
- mgr pedagogiki szkolnej
- mgr polonistyki
- mgr praw
- mgr praw i ekonomii
- mgr praw i nauk politycznych
- mgr praw i wychowania fizycznego
- mgr praw, mgr nauk politycznych
- mgr praw, mgr wychowania fizycznego
- mgr prawa
- mgr prawa - adwokat
- mgr prawa, adwokat
- mgr prawa i administracji
- mgr prawa i ekonomii
- mgr prawa i nauk politycznych
- mgr prawa, mgr historii
- mgr prawa, radca prawny
- mgr psychologii
- mgr, redaktor naczelny
- mgr rolnictwa
- mgr socjologii
- mgr, starszy kustosz
- mgr sztuki
- mgr techniki, inz. elektryk
- mgr teologii
- mgr towaroznawstwa
- mgr wychowania fizycznego
- mgr zootechnik
- mistrz ogrodnik
- mistrz pszczelarz
- mistrz w zaw. metalowym
- nauczyciel mianowany
- oficer dyplomowany
- pedagog
- pielegniarka
- pielegniarka dyplomowana
- podpulkownik
- prof.
- prof. doc. hab.
- prof. dr
- prof. dr architektury
- prof. dr filozofii
- prof. dr geofizyk
- prof. dr hab.
- prof. dr hab. dr h.c. - fizyk
- prof. dr hab. ekonomii
- prof. dr hab. inz.
- prof. dr hab. inz. chemii
- prof. dr hab. inz. gornik
- prof. dr hab. medycyny
- prof. dr hab. nauk ekonomiczno-rolnych
- prof. dr hab nauk ekonomicznych
- prof. dr hab. nauk ekonomicznych
- prof. dr hab.nauk ekonomicznych
- prof. dr hab nauk farmaceutycznych
- prof. dr hab. nauk historycznych
- prof. dr hab. nauk humanistycznych
- prof. dr hab. nauk matematyczno-przyrodniczych
- prof. dr hab. nauk medycznych
- prof.dr hab. nauk medycznych
- prof. dr hab. nauk politycznych
- prof. dr hab nauk prawnych
- prof. dr hab. nauk prawnych
- prof. dr hab. nauk rolniczych
- prof. dr hab nauk technicznych
- prof. dr hab. nauk technicznych
- prof. dr hab. socjologii
- prof. dr inz.
- prof. dr medycyny
- prof. dr nauk chemicznych
- prof. dr nauk ekonomicznych
- prof. dr nauk historycznych
- prof. dr nauk medycznych
- prof. dr. nauk medycznych
- prof. dr nauk politycznych
- prof. dr nauk prawnych
- prof. dr nauk technicznych
- prof. ekonomiki rolnictwa
- prof. inz. rolnik
- prof. nadzw. dr hab.
- prof. nadzw. dr hab. inz. gornik
- prof. nadzw. dr hab. medycyny
- prof. nadzw. dr hab. nauk ekonomicznych
- prof. nadzw. dr hab. nauk humanistycznych
- prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych
- prof. nadzw. dr hab. nauk technicznych
- prof. nadzw. dr inz.
- prof. nadzw. dr nauk ekonomicznych
- prof. nadzw. dr nauk humanistycznych
- prof. nadzw. dr nauk medycznych
- prof. nadzw. dr nauk politycznych
- prof. nadzw. dr nauk technicznych
- prof. nadzw. nauk artystycznych
- prof. nadzw. nauk ekonomicznych
- prof. nadzw. nauk humanistycznych
- prof. nadzw. nauk medycznych
- prof. nadzw. nauk prawnych
- prof. nadzw. nauk rolniczych
- prof. nadzw. nauk technicznych
- prof. nadzw. prawa
- prof. nadzwyczajny dr nauk matematyczno-przyrodniczych
- prof. nauk ekonomicznych
- prof. sztuk plastycznych
- prof. zw. dr nauk matematyczno-przyrodniczych
- prof. zwycz.
- prof. zwycz. doc. dr hab. nauk medycznych
- prof. zwycz. dr hab. inz.
- prof. zwycz. dr hab. nauk ekonomicznych
- prof. zwycz. dr hab. nauk humanistycznych
- prof. zwycz. dr inz. nauk technicznych
- prof. zwycz. nauk chemicznych
- prof. zwycz. nauk ekon.-rolniczych
- prof. zwycz. nauk ekonomicznych
- prof. zwycz. nauk farmaceutycznych
- prof. zwycz. nauk historycznych
- prof. zwycz. nauk medycznych
- prof. zwycz. nauk pedagogicznych
- prof. zwycz. nauk politycznych
- prof. zwycz. nauk prawnych
- prof. zwycz. nauk rolniczych
- prof. zwycz. nauk socjologicznych
- prof. zwycz. nauk technicznych
- prof. zwyczajny nauk medycznych
- profesor
- profesor dr
- profesor ekonomii
- profesor nadzwyczajny
- profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany
- profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych
- profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych
- profesor nadzwyczyjny
- profesor zwyczajny
- profesor zwyczajny/doktor habilitowany
- profesor zwyczajny nauk ekonomicznych
- pulkownik
- radca prawny
- radca prawny-adwokat
- redaktor
- redaktor naczelny
- rolnik
- slusarz narzedziowy
- socjolog
- srednie ogolnoksztalcace
- srednie zawodowe
- syndyk-adwokat
- technik
- technik bhp
- technik budowlany
- technik ekonomista
- technik elektromechanik
- technik elektromonter
- technik elektronik
- technik gornik
- technik hutnik
- technik komun.
- technik mechanik
- technik metalurg
- technik ogrodnik
- technik operator sprzetu zmechanizowanego
- technik rolnik
- technik technolog
- technik technolog przemyslu spirytusowego
- technolog zywienia zbiorowego
- wiceadmiral
- wyzsze artystyczne
- wyzsze ekonomiczne
- wyzsze humanistyczne
- wyzsze prawnicze
- wyzsze prawno-ekonomiczne
- wyzsze socjologiczno-historyczne
- wyzsze spoleczno-polityczne
- wyzsze teatralne
- wyzsze teologiczne
- wyzsze wojskowe