Zawod/stanowisko

- adiunkt
- adiunkt w Uniw. Wroclawskim
- administracyjne
- administracyjny - urzednik
- administratywista
- adwokat
- adwokat niezalezny
- adwokat w Biurze Prawnym
- aktor; uslugi - wlasciciel firmy
- antykwariusz
- architekt
- asystent
- asystent Katedry Prawa Cywilnego w Lublinie
- asystent poselski
- asystent posla do Parlamentu Europejskiego
- asystent wiceprezydentow
- automatyk
- automatyk urzadzen elektroenergetycznych
- bankowiec
- bibliotekarka
- bibliotekarz
- bibliotekoznawca
- biolog
- broker ubezpieczeniowy
- brygadzista urzadzen portowych
- budowlaniec w zakresie budownictwa mieszkaniowego
- budowniczy
- burmistrz
- burmistrz miasta i gminy
- burmistrz miasta i gminy w Olesnie
- Burmistrz miasta Zielonka
- chemik
- chirurg
- ciesla gorniczy
- czlonek kolegium odwolawczego, pracownik samorzadowy, nadzor nad zgodnoscia z prawem dzialalnosci organow samorzadowych I instancji
- czlonek zarzadu organizacji gospodarczej
- czlonek Zarzadu Stowarzyszenia zajmujacego sie dzialalnoscia gospodarcza
- doktor fizyki
- doktor inzynier geodeta
- doktor nauk humanistycznych
- dokumentalista
- doradca
- doradca gospodarczy
- doradca metodyczny
- doradca ministra
- doradca personalny
- doradca prawno - finansowy
- doradca premiera d/s ustrojowych
- doradca prezesa Rady Ministrow d/s mlodziezy
- doradca prezydenta RP ds bezpieczenstwa
- doradca rolniczy
- doradca w sprawach ekonomicznych
- drwal-pilarz
- dyrektor
- dyrektor - lekarz
- dyrektor banku
- dyrektor biura
- dyrektor d/s marketingu
- dyrektor, inz. bud. ladowego
- dyrektor KPGR
- dyrektor naczelny
- dyrektor naczelny Kombinatu PGR
- dyrektor oddzialu na Polske polnocna i wschodnia
- dyrektor przedsieb.
- dyrektor przedsiebiorstwa
- dyrektor przedsiebiorstwa zagranicznego
- dyrektor przedsiebiorstwa zrzeszajacego spoldzielnie produkcji rolnej
- dyrektor Wojewodzkiego Biura Poselsko-Senatorskiego w Tarnowie
- dyrektor Wydzialu Oswiaty
- dyrektor Wydzialu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego
- dyrektor zakladu
- dyrektor Zakladu Robot Specjalistycznych w Lubinie
- dyrektor Zarzadu
- dyrektor Zarzadu Spolki
- dyrektor ZPOW
- dzialacz gospodarczy
- dzialacz organizacji spolecznych
- dzialacz polityczny
- dzialacz polityczny, dziennikarz
- dzialacz spoleczno-polit.
- dzialacz spoleczny
- dzialacz zwiazkowy
- dzialalnosc handlowa
- dzialalnosc polityczna w KPN
- dziennikarka
- dziennikarz
- dziennikarz - menager
- dziennikarz - polityk
- dziennikarz, dzialacz polityczny
- dziennikarz, korespondent prasy polonijnej, dzialacz polityczny
- dziennikarz, polityk
- dziennikarz, publicysta
- dziennikarz, tlumacz
- dziennikarz, z-ca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego
- ekolog
- ekonomiczny
- ekonomista
- ekonomista - kierownik dzialu zaopatrzenia
- ekonomista - pracownik naukowo-badawczy
- ekonomista, inzynier
- ekonomista, specjalista marketingu i public relations
- ekspert ds bezrobocia
- ekspert ds. funduszy europejskich
- elektroenergetyk
- elektromechanik
- elektromechanik, remonty, konserwacje, naprawy aparatury kontrolno-pomiarowej i ukladow automatycznego sterowania procesami technologicznymi
- elektromonter
- elektromonter gornictwa
- elektromonter pod ziemia
- elektronik
- elektronik branzowego utrzymania ruchu
- elektronik przemyslowy
- elektroradiolog
- elektrotechnik
- elektryk
- emeryt
- emerytowany policjant
- energetyk
- etatowy pracownik zwiazku zawodowego
- etnograf
- filolog
- filozof
- fizyk
- general WP
- geodeta
- geograf
- geolog
- glowny ksiegowy
- glowny specjalista d/s bud. inwestycyjnego
- glowny specjalista d/s produkcji i handlu
- gornik
- gornik strzalowy
- handlowiec
- handlowiec - ekonomista
- handlowiec; nawiazywanie wspolpracy handlowej w zakresie importu i eksportu towarow oraz ich dystrybucji i sprzedazy
- handlowiec, rolnik
- higiena komunalna - nadzor nad stanem higienicznym instytucji i urzadzen komunalnych
- historyk
- historyk historiografii, metodolog historii
- historyk literatur slowian.
- historyk, profesor historii
- historyk, profesor UJ
- historyk sztuki
- humanista, polityk
- informatyk
- informatyk, politolog
- inspektor d/s normowania pod ziemia - zadanie odpowiedniej normy wykonawczej
- inspektor ekspedycji
- inspektor nadzoru budowlanego
- inspektor pracy
- inspektor sanitarny
- instruktor lotniczy
- inz. budowlany
- inz budownictwa
- inz. budownictwa
- inz. budownictwa ladowego
- inz. budownictwa wodnego i melioracyjnego
- inz. chemii
- inz.chemik
- inz., dyrektor przedsiebiorstwa
- inz. ekonomii rolnictwa
- inz. elektryk
- inz. gornik
- inz. gornik mechanik
- inz. lesnik
- inz. mechanik
- inz. odlewnik
- inz. ogrodnik
- inz. organizacji przemyslu
- inz. przygotowania produkcji
- inz. rolnictwa
- inz. rolnik
- inz. rolnik, zarzadza spoldzielnia i spolka
- inz. specjalista I stopnia z organizacji i zarzadzania przedsieb.
- inz. zootechnik
- inzynier
- inzynier - pracownik naukowy - oficer
- inzynier - projektant
- inzynier automatyk
- inzynier budowlany
- inzynier budownictwa
- inzynier budownictwa ladowego
- inzynier budowy okretow
- inzynier chemik
- inzynier elektronik
- inzynier elektrotechnik
- inzynier elektryk
- inzynier geodeta
- inzynier gornik
- inzynier-gornik, kierownik centralnego urzedu administracji panstwowej
- inzynier inzynierii srodowiska
- inzynier-konstruktor
- inzynier lesnik, ekolog, koordynator programu Zielone Pluca Polski
- inzynier mechanik
- inzynier mechanizacji rolnictwa
- inzynier odlewnik
- inzynier projektant
- inzynier rolnictwa
- inzynier rolnik
- inzynier rolnik, ekonomista
- inzynier srodowiska
- inzynier technologii zywnosci
- inzynier transportu
- inzynier wlokiennik
- inzynier zootechnik
- kardiolog
- kierowanie Biurem Reklamy Expressu Wieczornego
- kierowanie organizacja zwiazkowa
- kierowanie organizacja zwiazkowa na szczeblu krajowym
- kierowanie praca i reprezentowanie Zarzadu Glownego PLZN
- kierowanie pracami naukowo-badawczymi
- kierowanie przedsiebiorstwem
- kierowanie spoldzielnia
- kierownik
- kierownik cieplowni
- kierownik dzialu administracyjnego
- kierownik Dzialu Organizacji Zarzadzania
- kierownik dzialu spraw pracowniczych i administracyjnych
- kierownik inspektoratu
- kierownik marketingu
- kierownik nadzoru wodnego
- kierownik oddzialu
- kierownik oddzialu energetycznego
- kierownik prezes Sp-ni Inwalidow
- kierownik przedsiebiorstwa, szef pilotow, pilot I kl., instruktor
- kierownik sekcji technologicznej
- kierownik sklepu
- Kierownik urzedu
- kierownik urzedu rejonowego
- kierownik Urzedu Rejonowego rzadowej administracji ogolnej
- kierownik zakladu
- Kierownik Zakladu Historii Filozofii i Filozofii Wspolczesnej
- kierownik zakladu rolnego
- kierownik zmianowy zakladu tloczni - mechanik
- kieruje dzialalnoscia Zakladu Badan Regionalnych Instytutu Slaskiego w Opolu; prowadzi badania demograficzne regionu
- kieruje funkcjonowaniem sklepu
- kieruje praca zwiazku zawodowego
- kieruje spoldzielnia rolnicza o profilu hodowlanym
- kieruje wydzialem remontowo-budowlanym
- kolejarz
- komendant choragwi
- komendant szpitala
- konserwator zabytkow
- konstruktor
- konstruktor lotniczy
- konstruktor specjalista
- konstrutor
- kontroler d/s lacznosci w oddziale automatyki i telekomunikacji
- kontroler jakosci
- kontroluje wszystkie dziedziny dzialalnosci przedsiebiorstwa, pracownik administracji przedsiebiorstwa - inspektor kontroli wewnetrznej
- korektor tekstow dziennikarskich
- krojczy
- ksiegowy
- ksiegowy - ekonomista
- kupiec
- kurator
- lekarz
- lekarz anestezjolog pediatra
- lekarz chirurg
- lekarz-chirurg
- lekarz chirurg onkolog
- lekarz chorob kobiecych
- lekarz ginekolog-poloznik, prywatna praktyka
- lekarz internista
- lekarz laryngolog
- lekarz med. - chirurg
- lekarz medycyny
- lekarz medycyny - chirurg
- lekarz medycyny - kierownik Przychodni Chorob Zawodowych Wojewodzkiej Przychodni Przemyslowej
- lekarz medycyny okulista
- lekarz medycyny spec., chirurg-ortopeda
- lekarz pediatra
- lekarz psychiatra
- lekarz sp. poloznictwa i chorob kobiecych
- lekarz specjalista chorob dzieci
- lekarz weterynarii
- lekarz weterynarii - kierownik lecznicy
- lesniczy
- lesnik
- likwidator, z-ca kierownika ROM 7
- literat, dziennikarz
- magister inzynier rolnictwa
- magister techniki i transportu
- manager
- manager, impresario, rolnik, muzyk
- manager-przedsiebiorca
- masazysta
- matematyk
- mechanik
- mechanik maszyn i urzadzen okretowych - obecnie pelni funkcje wiceprzewodniczacego OPZZ
- menadzer
- menadzer d/s inwestycji
- menadzer spolki
- menager
- menedzer
- mgr filologii polskiej
- mgr historii
- mgr historii filozofii
- mgr inz. geolog gorniczy
- mgr inz. lesnik
- mgr inz.lesnik
- mgr inz. mechanik-energetyk
- mgr inz. mechanik konstruktor
- mgr inz. rolnik
- mgr inz. transportu
- mgr politologii
- mgr prawa
- minister
- minister -kierownik Centralnego Urzedu Planowania
- minister-czlonek Rady Ministrow
- minister finansow
- minister gospodarki
- minister Obrony Narodowej
- minister ochrony srodowiska, zasobow naturalnych i lesnictwa
- minister pracy i polityki socjalnej
- minister przeksztalcen wlasnosciowych
- minister przemyslu i handlu
- minister rolnictwa i gospodarki zywnosciowej, rolnik
- minister spraw wewnetrznych i administracji
- minister sprawiedliwosci
- minister-szef Urzedu Rady Ministrow
- minister wspolpracy gospodarczej z zagranica
- minister zdrowia i opieki spolecznej
- mistrz - elektromonter
- mistrz obrobki skrawaniem
- mistrz spedycji
- mistrz wydzialu doswiadczalnego - kierowanie pracami utrzymania ruchu wydzialow na produkcji, wykonywanie prototypow i oprzyrzadowan
- montaz i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej do mierzenia wielkosci nieelektrycznych metodami elektrycznymi oraz konserwacja automatyki
- muzyk pedagog
- naczelnik gminy
- naczelnik miasta i gminy
- naczelny dyr. zakl.
- nadzor merytoryczny nad poradniami wychowawczo-zawodowymi, specjalnymi osrodkami szkolno-wychowawczymi, pogotowiem opiekunczym, domami dziecka, mlodziezowym osrodkiem wychowawczym i spolecznym liceum ogolnoksztalcacym
- nadzor nad wprowadzaniem reformy samorzadu terytorialnego
- nauczyciel
- nauczyciel - dyrektor szkoly
- nauczyciel - nauczanie indywidualne dzieci uposledzonych w stopniu lekkim i znacznym
- nauczyciel - praktyczna nauka zawodu
- nauczyciel akademicki
- nauczyciel akademicki - fizyk teoretyk (profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wroclawskiego)
- nauczyciel akademicki - matematyk
- nauczyciel akademicki - prawnik - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji
- nauczyciel akademicki - prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa
- nauczyciel akademicki - prawnik, kierownik Zakladu Prawa Finansowego i Nauki o Finansach, kierownik Podyplomowego Studium Zarzadzania Uniwersytetu Wroclawskiego
- nauczyciel akademicki - profesor
- nauczyciel akademicki - profesor zwyczajny - kierownik Katedry Finansow
- nauczyciel akademicki - socjolog - adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Slaskiego
- nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Historii, redaktor
- nauczyciel akademicki ekonomii
- nauczyciel akademicki, fizyk, biofizyk, chemik
- nauczyciel akademicki na stanowisku profesora
- nauczyciel akademicki-nauki fizyczne
- nauczyciel akademicki, pracownik naukowy
- nauczyciel akademicki, prawnik
- nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu systemow politycznych i prawa konstytucyjnego
- nauczyciel-bibliotekarz
- nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej
- nauczyciel; dzialacz zwiazkowy
- nauczyciel fizyki
- nauczyciel gornictwa
- nauczyciel historii
- nauczyciel j. rosyjskiego
- nauczyciel jez. polskiego
- nauczyciel jezka polskiego szkoly sredniej ogolnoksztalcacej
- nauczyciel jezyka polskiego
- nauczyciel jezyka polskiego w szkole sredniej
- nauczyciel matematyk
- nauczyciel matematyki
- nauczyciel-polonista
- nauczyciel, praktyczna nauka zawodu, tworca ludowy
- nauczyciel przedm. zawodowych
- nauczyciel przedmiotow technicznych
- nauczyciel przedmiotow zawodowych
- nauczyciel przedmiotow zawodowych, doradca metodyczny
- nauczyciel przedszkola
- nauczyciel, publicysta
- nauczyciel, rolnik
- nauczyciel sredniej szkoly
- nauczyciel szkol podstawowych
- nauczyciel szkol srednich
- nauczyciel szkoly podstawowej
- nauczyciel szkoly sredniej, nauczyciel akademicki
- nauczyciel szkoly sredniej urlopowany do pracy w Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego
- nauczyciel szkoly wyzszej
- nauczyciel szkoly wyzszej - profesor akademicki
- nauczyciel wych. fizycznego
- nauczyciel wychowania fizycznego
- nauczycielka
- nauczycielka fizyki, dzialacz zwiazkowy ZNP
- nauczycielka j. polskiego
- nawiazywanie kontaktow handlowych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych z zagranica, ze szczegolnym uwzglednieniem krajow WNP
- notariusz
- ochrona srodowiska
- oficer-lekarz
- oficer marynarki wojennej
- oficer zawodowy
- oficer zawodowy - lekarz
- ogrodnictwo
- ogrodnik
- ogrodnik-rolnik
- ogrodnik-szkolkarz
- operator sprzetu zmechanizow.
- organizacja i administracja w przedsiebiorstwie
- organizacja i zarzadzanie przedsiebiorstwem
- organizacja i zarzadzanie spolka
- organizacja sytsemu oswiaty samorzadowej, wspieranie budowy samorzadu, konsulting
- organizacja zwiazkowa
- parlamentarzysta
- pedagog
- pedagog - nauczyciel
- pedagog szkolny
- pelni funkcje prezesa Okregowej Spoldzielni Mleczarskiej oraz prowadzi wlasne gospodarstwo rolne
- pelnienie funkcji z wyboru w Organizacji Spolecznej
- pelnomocnik d/s podatkowych
- pelnomocnik hurtowni przemyslowo-spozywczej
- pelnomocnik ministra d/s tworzenia nowych parkow narodowych
- pelnomocnik Rady Ministrow do Spraw REformy Centrum Gospodarczego Rzadu, sekretarz stanu w URM
- pelnomocnik rzadu d/s rodziny i kobiet
- pielegniarka
- pielegniarka dypl.
- pisarz
- podroznik-muzealnik
- podsekretarz stanu
- podsekretarz stanu - szef Kancelarii Prezydenta
- podsekretarz stanu, rolnik indywidualny
- podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej
- podsekretarz stanu w ministerstwie finansow
- podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki socjalnej
- podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i gospodarki zywnosciowej
- podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnetrznych
- podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnetrznych i administracji
- podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych
- podsekretarz stanu w Urzedzie Rady Ministrow
- policjant, prawnik
- politolog
- polityk
- polityk - etatowy przewodniczacy Rady Wojewodzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej
- polityk - organizator pracy politycznej
- polityk, urzednik panstwowy
- polonista
- polozna
- posel
- posel na Sejm
- posel na Sejm RP
- posel o statusie posel zawodowy
- posel zawodowy
- posel zawodowy I kadencji
- posel zawodowy X kadencji, operator sprzetu w Zarzadzie Portu Szczecin
- pracownik administracji
- pracownik administracji panstwowej
- pracownik administracji samorzadowej
- pracownik administracyjny
- pracownik administracyjny, delegat pelnomocnika rzadu d/s reformy samorzadu terytorialnego
- pracownik akademicki
- pracownik biurowy
- pracownik handlu zagranicznego
- pracownik instytucji panstwowej
- pracownik instytucji spoldzielczej
- pracownik kultury
- pracownik nauki
- pracownik naukowo-badawczy
- pracownik naukowo-badawczy, badania socjologiczne, teoretyczne, empiryczne
- pracownik naukowo-dydaktyczny
- pracownik naukowy
- pracownik naukowy - nauczyciel akademicki
- pracownik naukowy - politolog
- pracownik naukowy - profesor
- pracownik naukowy, nauczyciel akad.
- pracownik naukowy, oficer
- pracownik naukowy, publicysta, polityk
- pracownik organizac. Stow. PAX
- pracownik organizacji spolecznej
- pracownik polityczny
- pracownik polityczny - sekretarz instancji wojewodzkiej partii politycznej
- pracownik polityczny, polityk
- pracownik polityczny SD
- pracownik polityczny, spoleczny
- pracownik samorzadowy
- pracownik samorzadowy - sprawy ochrony srodowiska i opieki spolecznej
- pracownik samorzadowy, rolnik
- pracownik socjalny
- pracownik umyslowy
- prawnik
- prawnik - pracownik naukowy oraz konsultant w firmach konsultingowych, prowadzenie wlasnej firmy uslug prawnych
- prawnik - radca prawny
- prawnik-administrator
- prawnik, literat
- prawo administracyjne
- prezes
- prezes okregowej spoldzielni mleczarskiej
- prezes partii politycznej
- prezes Rady Ministrow
- prezes SGR
- prezes spolki
- prezes urzedu mieszkalnictwa i rozwoju miast
- prezes Zarz. WZGS SCh
- prezes zarzadu
- prezes Zarzadu Glownego ZNP
- prezes Zarzadu i rolnik
- prezes Zarzadu Izby Rzemieslniczej, prezes Zarzadu i v-ce przewodniczacy Rady Fundatorow Fundacji Odnowa Zabytkow Krakowa
- prezes zarzadu RSP
- prezes Zarzadu RSP Budzicz (rolnik spoldzielca)
- prezes zarzadu spoldzielni
- prezes Zarzadu Spoldzielni Mieszkaniowej
- prezes Zarzadu Spoldzielni, rolnik
- prezes zarzadu spolki
- prezydent miasta
- prezydent miasta - pracownik samorzadowy
- prezydent Rady Krajowej Zwiazku Zawodowego Maszynistow Kolejowych w Polsce - dzialacz zwiazkowy
- producent filmowy
- producent rolny
- prof. ekologi i ochrony srodowiska
- profesor - kierownik Katedry Prawa Cywilnego
- profesor Akad. Roln.
- profesor ekonomii
- profesor historii (specjalizacja historia sredniowiecza)
- profesor nauk technicznych
- programista
- projektant oprogramowania systemow komputer.
- projektant technolog, ochrona srodowiska
- projektant wzornictwa przemyslowego
- projektant wzornictwa przemyslowego - kierownik katedry
- prokurator
- prowadzenie wlasnego gospodarstwa rolno-sadowniczego o powierzchni 20 ha
- prowadzi gospodarstwo rolne
- prowadzi konwersatoria z historii najnowszej powszechnej
- prowadzi sprawy dotyczace procesu przeksztalcen wlasnosciowych
- prowadzi wlasne gospodarstwo rolne
- prywatny przedsiebiorca
- przedsiebiorca
- przedsiebiorca budowlany
- przedsiebiorca prywatny
- przedsiebiorca, rolnik
- przedsiebiorca rolny
- przedstawiciel handlowy
- przeksztalcenia wlasnosciowe przedsiebiorstw komunalnych; sprawy budzetu miasta; ewidencja dzialalnosci gospodarczej; programowanie i koordynowanie prac zwiazanych z rozwojem
- przewodniczaca organizacji spolecznej - Ligi Kobiet Polskich
- przewodniczacy
- przewodniczacy Federecji NSZZ Przemyslu Lekkiego
- przewodniczacy KBN
- przewodniczacy Komisji Zakladowej NSZZ Solidarnosc
- przewodniczacy Komisji Zakladowej NSZZ Solidarnosc, dzialacz zwiazkowy - etatowy
- przewodniczacy Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku Zawodowego Pracownikow Huty im. Tadeusza Sendzimira
- przewodniczacy NSZZ Solidarnosc
- przewodniczacy ogolnokrajowej organizacji zwiazkowej
- Przewodniczacy Rady Nadzorczej w I Oddziale ZUS w Warszawie
- przewodniczacy Sejmiku Wojewodzkiego
- przewodniczacy zarzadu
- przewodniczacy Zarzadu Fabrycznego Z.Z. Metalowcy Star S.A.
- przewodniczacy Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Wisla-Odra , wspolwlasciciel firmy handlowej
- przewodniczacy Zarzadu Regionu
- przewodniczacy Zarzadu Regionu NSZZ S , czlonek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ S d/s szkolen Zwiazku w Gdansku
- przewodniczacy Zarzadu Regionu NSZZ Solidarnosc
- przewodniczacy Zwiazku - prowadzenie wszystkich spraw wynikajacych ze statutu Zwiazku Komunalnego Gmin
- przewodniczacy zwiazku zawodowego (struktury terenowej)
- przewodnik gorski sudecki
- psycholog
- psycholog i tlumacz naukowo-techniczny
- psycholog oraz pielegniarka
- psycholog pracy
- publicysta
- publicysta, polityk
- radca prawny
- radca prawny, aplikacja sadowa i egzamin sedziowski
- redaktor
- redaktor i pisarz
- redaktor naczelny gazety
- redaktor naczelny Tygodnika Podlaskiego, obecnie po zmianie nazwy Orthodoxia-Prawoslawie - miesiecznik poswiecony prawoslawiu
- redaktor, przewodniczacy NSZZ Solidarnosc
- rehabilitant
- rektor
- rektor Akademii Ekonomicznej, nauczyciel akademicki
- renowacja obiektow zabytkowych
- rezyser
- rezyser filmowy
- rezyser filmowy i teatralny
- robotnik budowlany
- rolniczy - hodowca drobiu wodnego
- rolnik
- rolnik - ogrodnik
- rolnik - prezes Zarzadu Rolniczej Spoldzielni Produkcyjnej
- rolnik - wlasciciel gospodarstwa
- rolnik - wlasciciel gospodarstwa rolnego, pracownik samorzadowy - wojt gminy
- rolnik doswiadczalnik
- rolnik i wlasciciel firmy
- rolnik indywidualny
- rolnik indywidualny, nauczyciel
- rolnik ogrodnik
- rolnik-ogrodnik
- rolnik przedsiebiorca
- rolnik spoldzielca
- rolnik, wojt gminy
- rolnik, wspolwlasciciel firmy prowadzacej dzialalnosc gospodarcza zwiazana z rolnictwem (skup, sprzedaz plodow rolnych, srodkow produkcji)
- rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego, projektant przemyslowy
- rzemieslnik
- sadowy kurator zawodowy
- samodzielny pracownik naukowy
- sedzia
- sekretarz stanu
- sekretarz stanu - urzednik panstwowy
- sekretarz stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
- sekretarz stanu ministerstwa spraw wewnetrznych i administracji
- sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki
- sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnetrznych i administracji
- sekretarz wykonawczy SdRP
- skarbnik Komisji Zakladowej NSZZ S
- socjolog
- socjolog - dziennikarz
- socjolog, pracownik naukowy
- socjolog wychowania
- sp. technolog
- spawalnik
- spec. prod. roslinnej
- specjalista d/s gospodarki materialowej
- specjalista d/s inwestycji
- specjalista d/s organizacyjno-prawnych
- specjalista d/s transportu
- specjalista dermatolog
- specjalista ochrony roslin
- specjalista organizacji i zarzadzania
- specjalista programowania produkcji
- specjalista rolnictwa w zakresie przetworstwa mleka
- specjalista techniczny
- sprawy perspektywicznego rozwoju i dzialania przedsiebiorstwa
- sprzedaz hurtowa i detaliczna
- st. specjalista
- st. wykladowca
- starszy inspektor akwizycji i marketingu
- starszy inspektor wojewodzki
- starszy mistrz produkcji
- starszy projektant ukladow automatyki przemyslowej
- statystyk
- student
- syndyk-adwokat
- szef Obszaru Slaskiego KPN
- szef Zespolu Politycznego Prezydenta RP
- sztygar zmianowy
- sztygar zmianowy-maszynowy pod ziemia
- techn.-mech. pracownik sredniego dozoru techn. - mistrz
- techn, elektromech.
- techn. mechanik
- techniczne, inzynier
- technik - mechanik budowy i naprawy taboru kolejowego
- technik budowlano-drogowy
- technik budowlany
- technik budownictwa
- technik ekonomista
- technik mechanik
- technik mechanik samochodowy
- technik metalurg, walcownik stali
- technik-odlewnik
- technik rolnictwa
- technik rolnik
- technik spawalnik
- technolog zywienia
- technolog zywnosci
- tele-mech.
- tlumacz jezykow obcych angielski, niemiecki, francuski
- transportowiec
- trener
- trener pilki noznej
- urzednik
- urzednik administracji
- urzednik administracji panstwowej
- urzednik administracji panstwowej, polityk
- urzednik administracji panstwowej,polityk
- urzednik administracji rzadowej
- urzednik panstwowy
- urzednik panstwowy - wiceminister ON
- urzednik panstwowy, polityk
- urzednik panstwowy, radca prawny
- urzednik, rolnik
- urzednik samorzadowy
- urzednik samorzadowy, hodowca
- urzedujacy czl. zarz.-kier. biura org. spol.- rzeczozn. tech. sam. i ruchu drog., projekt. przemysl.
- v-ce dyrektor biura d/s restrukturyzacji mleczarstwa MRiGZ
- walcownik stali
- weterynarz
- wicemarszalek Sejmu
- wiceminister pracy i polityki socjalnej
- wiceminister zdrowia i opieki spolecznej
- wiceprezes Rady Ministrow
- wiceprezes Zarzadu
- wiceprezes Zarzadu Krajowego Zwiazku Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych
- wiceprezydent Wroclawia
- wiceprzewodniczaca Federacji Zw. Zaw. Pracownikow PKP d/s informacji i spraw organizacyjnych
- wiceprzewodniczacy d/s organizacyjnych Zarzadu Glownego Kongresu Liberalno-Demokratycznego
- wiceprzewodniczacy OPZZ
- wiceprzewodniczacy Zarzadu Regionu Slasko-Dabrowskiego NSZZ Solidarnosc
- wicewojewoda
- wlasciciel firmy, wlasne gospodarstwo rolno-ogrodnicze
- wlasciciel gospodarstwa ogrodniczego
- wlasciciel i kierownik zakladu instalatorstwa elektrycznego
- wlasciciel indywidualnego gospodarstwa domowego
- wlasciciel przedsiebiorstwa, sadownik
- wlasciciel sklepu - calosciowe prowadzenie sklepu zaopatrzenie, sprzedaz, rozliczenie
- wlasciciel taksowki osobowej
- Wojewoda Legnicki
- Wojewoda Tarnobrzeski
- Wojewoda Zielonogorski
- wojt
- wojt gminy
- wojt gminy, rolnik
- wojt gminy, rolnik indywidualny
- wojt gminy Rzeczniow
- wojt, rolnik indywidualny
- wolny zawod - aktor
- wspolkierowanie prywatnym przedsiebiorstwem
- wspolwlasciciel
- wspolwlasciciel firmy
- wydawca
- wydawca ksiazek i pism
- wydawca, menadzer
- wydawca, wspolwlasciciel, dzialalnosc publicystyczna, pisarska i dydaktyczna
- wyzszy urzednik samorzadowy
- z-ca burmistrza UMiG, nauczyciel, rolnik
- z-ca dyrektora d/s restrukturyzacji i marketingu
- zaopatrzeniowiec
- zarzadzanie firma
- zarzadzanie i kierowanie spoldzielnia mieszkaniowa
- zastepca dyrektora d/s administracyjno-handlowych
- zastepca dyrektora d/s technicznych
- zastepca naczelnika oddzialu drogowego PKP
- zastepca prezydenta miasta
- zoolog