Znajomosc jezykow

- angielski
- arabski
- bialoruski
- bulgarski
- czeski
- esperanto
- francuski
- grecki
- greka klasyczna
- hiszpanski
- japonski
- lacina
- niemiecki
- portugalski
- rosyjski
- rumunski
- serbo-chorwacki
- serbochorwacki
- serbski
- serbsko-chorwacki
- slowacki
- szwedzki
- ukrainski
- wegierski
- wloski