Miejsce urodzenia: Budy Zaklasztorne

Zygmunt Wrzodak
Kadencja: V kadencja 2005 - 2007
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1959-03-21
Miejsce urodzenia: Budy Zaklasztorne
Zygmunt Wrzodak
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
Data urodzenia: 1959-03-21
Miejsce urodzenia: Budy Zaklasztorne