Miejsce urodzenia: Czemierniki

Tadeusz Slawecki
Kadencja: V kadencja 2005 - 2007
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Data urodzenia: 1957-08-27
Miejsce urodzenia: Czemierniki