Miejsce urodzenia: Golub-Dobrzyn

Mariola Sokolowska
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
Data urodzenia: 1963-06-11
Miejsce urodzenia: Golub-Dobrzyn