Miejsce urodzenia: Polanow

Ryszard Chodynicki
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Partii Ludowo-Demokratycznej
Data urodzenia: 1947-02-22
Miejsce urodzenia: Polanow