Miejsce urodzenia: Wrzelow

Marian Wesolowski
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Data urodzenia: 1949-01-01
Miejsce urodzenia: Wrzelow