Okreg wyborczy: 101 Pruszkow

Bronislaw Jakubiak
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Jerzy Putrament
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Ryszard Hill
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Stefan Siekierski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR