Okreg wyborczy: 104 Boleslawiec

Jan Kumosz
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Jozef Kulesza
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Leon Warchal
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Tadeusz Stefaniak
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL