Okreg wyborczy: 106 Zamosc

Henryk Wujec
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna
Jan Kowalik
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Ryszard Wladyslaw Bartosz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
Stanislaw Majdanski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy
Zbigniew Michal Kawalko
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej