Okreg wyborczy: 14 Inowroclaw

Albin Jakubowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Anna Chichanska
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Irena Jankiewicz
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: bezp.
Jan Dab-Kociol
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Lucjan Slowik
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Piotr Nahajowski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Stachacz
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Tadeusz Gede
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Witold Zacharewicz
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Zofia Staros
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP