Okreg wyborczy: 15 Inowroclaw

Andrzej Wieslaw Wybranski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Anna Danuta Bankowska
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
Jan Marian Warjan
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy
Roman Boleslaw Bartoszcze
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy