Okreg wyborczy: 18 Kalisz

Adolf Kita
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jerzy Morawski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jozef Tazbir
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jozefa Koscielak
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Leon Stasiak
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Michal Szaroch
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP