Okreg wyborczy: 20 Elk

Edwarda Orlowska
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Gustaw Paszkiewicz
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Leon Adamowski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Waclaw Sacilowski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP