Okreg wyborczy: 23 Jedrzejow

Edward Bialy
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Kazimierz Milejski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Kazimierz Sliwa
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR