Okreg wyborczy: 27 Radom

Jozef Grzecznarowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Julian Hochfeld
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Maria Regentowa
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: SP
Piotr Sznajder
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Stanislaw Hasiak
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR