Okreg wyborczy: 3 Plonsk

Jakub Krajewski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Jan Grubecki
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Leslaw Wysocki
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Michal Gwiazdowicz
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Mieczyslaw Tureniec
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Wincenty Kepczynski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Zofia Lyznik
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP