Okreg wyborczy: 33 Chrzanow

Jozef Ciuba
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Kazimierz Kwiatkowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Lucjan Motyka
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR