Okreg wyborczy: 36 Gdansk

Franciszek Murawski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jan Trusz
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Leon Chajn
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Mieczyslaw Wagrowski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Romuald Cebertowicz
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Radkiewicz
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Soldek
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Zdzislaw Studzinski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP