Okreg wyborczy: 36 Wroclaw I

Henryk Mikulski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Henryk Wyrzykowski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Jozef Siemek
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Witold Rogala
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP