Okreg wyborczy: 36 Wroclaw

Stanislaw Kulczynski
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Wieslaw Gomulka
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP