Okreg wyborczy: 40 Oswiecim

Antoni Grzywa
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Jerzy Olszewski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Wladyslaw Szatkowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL