Okreg wyborczy: 42 Bielsko

Aleksander Juszkiewicz
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Andrzej Jacak
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Ryszard Nieszporek
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Stasiak
Kadencja: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
Ugrupowanie polityczne: SP