Okreg wyborczy: 43 Bialystok

Janusz Szymanski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony