Okreg wyborczy: 43 Chelm

Jan Polski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Wladyslaw Gawlik
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Wladyslaw Rudnicki
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Wladyslaw Stojanski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL