Okreg wyborczy: 45 Wroclaw

Adam Kiewicz
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Aleksander Juszkiewicz
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jan Sendek
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Witold Jarosinski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Zenon Mlotkiewicz
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP