Okreg wyborczy: 47 Opole

Andrzej Andraszak
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Bernard Widera
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Jan Goczol
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Maria Moskal
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Stanislawa Giecewicz-Pilarska
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: SP