Okreg wyborczy: 47 Pila

Alfred Kowalski
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Benedykt Kurkowiak
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Jerzy Wojtecki
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Stefania Adamczak
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: bezp.
Tadeusz Klofik
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Zygmunt Januzik
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR