Okreg wyborczy: 49 Zamosc

Jozef Czapski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: SP
Jozef Szczachor
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Stanislaw Lejwoda
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Zygmunt Seroczynski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR